Career opportunities

Thông báo tuyển dụng tháng 9

Thông báo tuyển dụng tháng 9

Theo nhu cầu công việc, Brandidas thông báo tuyển dụng 2 vị trí dưới đây: 1. Chức danh: Admin2. Công việc chính:-Phụ...

Tuyển dụng tháng 10

Tuyển dụng tháng 10

Theo nhu câu công việc, Brandidas thông báo tuyển dụng 2 vị trí dưới đây: Content writer – MS: CW01 -Yêu cầu kinh...

Chương trình Internship

Chương trình Internship

Brandidas thông báo mở chương trình tiếp nhận thực tập sinh cho năm 2021 với những ngành học dưới đây...

Verified by MonsterInsights