Brandidas Squad – Du Kích Thương Hiệu

Chiến binh thương hiệu

luôn sát cánh bên bạn!

“Sự tin tưởng tính minh bạch là tiền đề cho mọi mối quan hệ hợp tác thành công. Việc cùng chung tinh thần kề vai sát cánh vì lợi ích chung sẽ giúp các bên đạt được kết quả tốt nhất trong quan hệ hợp tác.

Uyên Châu Phạm

Người sáng lập | Giám đốc điều hành, Brandidas Squad

PR & TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

 • Quan hệ truyền thông & Hoạt động cộng đồng
 • SX Phim ảnh doanh nghiệp
 • Xây dựng uy tín Lãnh đạo & Giải thưởng Doanh Nghiệp
 • CT Nhân viên là Đại sứ & Hoạt động gắn kết
 • Quản lý khủng hoảng

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

 • Phát triển sáng tạo, chiến lược & kế hoạch truyền thông
 • Truyền thông thương hiệu
 • Truyền thông mạng xã hội & Tiếp thị kỹ thuật số
 • Tiếp thị ảnh hưởng (KOL, KOC, Đại sứ thương hiệu)
 • Chứng thực chất lượng & Sản xuất phim ảnh viral

TỔ CHỨC & QUẢN LÝ SỰ KIỆN

 • Sự kiện & hội nghị doanh nghiệp
 • Sự kiện nội bộ & CT tạo động lực cho nhân viên
 • Triển lãm & Triển lãm thương mại
 • MICE &; Chương trình Incentive
 • Ra mắt sản phẩm & Sự kiện đại chúng

TIẾP THỊ HỖ TRỢ KÊNH BÁN HÀNG

 • NV Chiên thị & Tư vấn sản phẩm
 • Sự kiện tiêu dùng & kích hoạt thương hiệu
 • CT khách hàng thân thiết, CRM & Khuyến mãi
 • Trưng bày sáng tạo tại cửa hàng & nơi công cộng
 • CT Chấm điểm trưng bày, bán hàng

Cam kết của chúng tôi

Verified by MonsterInsights